Søndagsskolen og Tweens

Noen søndager har vi eget opplegg for barn. Disse deles i søndagskole og tweens

Søndagstweens er en samling for unge fra 5. til 8. klasse. Vi møtes i kirken samtidig med gudstjenesten på søndager kl. 11. Da er det prat, bønn, oppgaver, lek og noe å bite i.

Søndagsskolen vår er for barn i alderen 3 til 9 år. Vi bruker Sprell-levende opplegget (www.sondagsskolen.no). Det er søndagsskole på søndager fra kl.11 til ca 12.15.

En søndag i måneden blir det familiegudstjeneste da hele familien er sammen. Her er oppsett over hvilke søndager har søndaggskole

En dag på søndagsskolen:

– Når du kommer til gudstjenesten blir du møtt av en av dagens ledere. Lederen legger en fisk med navnet ditt i hjerteputa.

– Vi er sammen med de voksne på begynnelsen av gudstjenesten. Da kan du sitte hvor du vil.

– Etter en stund åpnes skattekista og vi får et hint om hva det skal handle om på søndagsskolen i dag. En av lederne ber for barna på søndagsskolen. Deretter synger vi søndagsskolesangen, og alle barna går til søndagsskolerommet.

– På søndagsskolen ønskes alle velkommen, og navne-fisken din festes i fiskegarnet. Vi synger en sang eller to. På søndagsskolen har vi et misjonsprosjekt, så ta gjerne med deg litt penger hvis du ønsker å støtte dette. Deretter hører, ser, leker eller dramatiserer vi en fortelling fra Bibelen, og da sitter alle barna sammen. Etter undervisningen går vi to grupper, en for skolebarn og en for de yngste. På gruppa snakker/jobber vi videre sammen om dagens bibelfortelling. 

Mer informasjon

Vil mamma eller pappa vite mer om opplegget er de velkommen å ta kontakt til ledere for opplegget: Alexander LaPierre (mob 47963446) eller Søren Nielsen (mob 99126345) 

Powered by Cornerstone