Konfirmasjon i Arendal Frikirke

I Arendal Frikirke tilbyr vi hvert år konfirmasjonsundervisning til unge som måtte ønske å konfirmere seg hos oss.

Konfirmasjonstida består av undervisning to kvelder i måneden, festival i januar i Stavanger og sommerleir i august på Evjetun. Vi ønsker å tilby konfirmantene våre det aller beste – vi vil at de skal få kunnskap om og kjennskap til Gud, og vi tar konfirmantene på alvor i spørsmål om livet og troen.

Vi følger Awana sitt program Smak og Se for konfirmasjon. Der har vi et fokus på relasjon med Gud og læring gjennom refleksjon og samtale. Opplegget for konfirmasjon i år 22-23 har vært sammen med Arendal Misjonskirke og planlegges å gjennomføres på samme måte i år 23-24. Under ligger planen for kommende år. Det kan forekomme endringer. Prisen for deltakelsen på konfirmasjon er kr 1000 dette er for Bibelen som alle får og egenandel til konfirmasjon leir i uke 31. Valgfrie reiser kommer i tillegg men vi vil organisere aktiviteter for pengeinnsamling for å gjøre turene overkommelig. Konfirmantene er også velkommen til Hangout møtene for ungdommer i Frikirken på lørdager.

Konfirmasjon 23/24

Presentasjon av konfirmanter 3. september i Arendal Frikirke

Oppstart undervisning på oddetalls torsdager kl 17:30-19 28. september

Valgfri leir med Misjonskirke 3.-5. November

Jul avslutning 7. desember med oppstart 4. januar

Valgfri reise til IMPULS 26.-29. januar

Valgfri reise på misjonstur til Romania i vinterferie uke 8

Siste undervisning 11. april

Obligatorisk Konfirmasjons leir 6. august- 13. august

Konfirmasjon den 25. august 2024

 

Konfirmasjonsgudstjenesten i 2024 er 25. august kl. 11.00. Velkommen!

Det er fortsatt tid til å bli med på konfirmasjon 23/24!

Meld deg på til Alexander Lapierre alexander.lapierre@frikirken.no tlf 47963446

Powered by Cornerstone