Visjons og verdier

En åpen kirke  –  tradisjonell og aktuell  –  midt i livet

Dette var den første visjonen når kirka i Fredens vei ble bygget og innviet i 2004. Dette står vi fortsatt sammen om – men har i dag en felles visjon med Frikirken i Norge. Se annet sted på denne siden.

Åpen betyr samvær og aktiviteter nesten hver dag. Her kan du delta eller bare være tilstede. Gudstjenesten søndag kl 11.00 er menighetens hovedsamling. Omtrent fem hundre personer er innom kirken i løpet av en uke.

Tradisjonell viser til den kristne arv og sammenheng menigheten ønsker å forvalte. Vi fremholder Bibelen som Guds Ord, og praktiserer barnedåp, nattverd, konfirmasjon, vielse og begravelse i samsvar med luthersk tradisjon. I gudstjenesten vil du finne salmer og sanger, preken, trosbekjennelse, bønn og velsignelse.

Aktuell søker menigheten å være ved å tilby samlinger og aktiviteter med innhold og form som er relevant og rekker Guds Ord til vår tid.

Midt i livet er å bry seg om mennesker og deres situasjon. Dette gjenspeiles i forkynnelsen og alt vi driver med som menighet. Vi ønsker også å delta aktivt i byens utvikling ved å støtte gode tiltak, blant annet T5-senteret, og ved å være noe positivt for våre naboer.

Grunnlaget for menighetens mål og visjon er at mennesker skal bli kjent med Jesus Kristus.

Powered by Cornerstone