Arendal Frikirke har et aktivt menighetskor med 40-50 medlemmer. Foruten den ukentlige øvelsen er det sangoppdrag i menigheten og i andre kirker gjennom året. Sosialt er koret et fantastisk fellesskap, og annethvert år drar vi på kortur. Turene har gått til steder i Norge, og også Danmark og Nederland er besøkt. Det er øvelse hver mandag kl 19:00-21:00 med få unntak. Du er velkommen til å bli med!
Les mer
Samling med hverdags- og mannsrelevante tema. Foredrag, undervisning, turer, det blir litt av hvert. Samlingene inneholder temarelevant andakt. Samling en tirsdag i måneden kl 19.30. Kaffen er klar fra kl. 19.00. Mandagsturer for menn! Frammøte og avreise fra Frikirken kl.10.00 eller annet avtalt sted. Tilbake før kl.14.00
Les mer
Hyggetreff for alle med spennende, hverdags relevante tema, sang og musikk. Treffet avsluttes hver gang med en andakt ved en av menighetens pastorer. Det er Treff hver den første tirsdag i måneden kl. 11.
Les mer
Powered by Cornerstone